Etikete göre ‘granit hakkında’

Granit Nedir?

Granit Nedir?

Granit, yer kürenin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşum dönemlerinde kuars, feldispat ve mika gibi çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş doğal yapı malzemesidir. Değişik minerallerin kompozisyonunun meydana getirdiği doku yapısı ve zengin renk skalasının oluşturduğu estetik görünümü, sağlamlığı, granitin tarih boyunca aranılan en sert yapı malzemesi olmasına neden olmuştur.